קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת נזיקין  : בבא קמא כרך א (פרקים א- ה ) (סדר נזיקין ב)