קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מבוא למסכת נזיקין (משותף לבבא קמא, מציעא, ובתרא)