קראו בכותר - מדינה קטנה לעם גדול : יותר יהודית, פחות כופה: הצעה למדינה יהודית רזה