קראו בכותר - עדים או מומחים : יהודים משכילים בני ירושלים והמזרח בתחילת המאה ה־20