קראו בכותר - תנועת הפת"ח : אסלאם, לאומיות ופוליטיקה של מאבק מזוין