קראו בכותר - עיונים בטקסט הבית-ספרי : היבטים לשוניים, מבניי וסגנוניים