קראו בכותר - שדות ומזוודות :  תזות על הדרמה העברית והסיפר הציוני