קראו בכותר - פריפריות במדים : מן השוליים לצבא ובחזרה