קראו בכותר - יעקב שכביץ (תר״ד-תרצ״ג) : איש העלייה הראשונה כחרש תרבות