קראו בכותר - העיבוד הספרותי מהו? : עיון ביצירת טקסט על פי טקסט