קראו בכותר - קיימות ישראלית : חידוש האחריות לטוב המשותף