קראו בכותר - מסך של שכחה : על היעדר חוויית השואה של יהודי המזרח במדיה ובאומנות בישראל