קראו בכותר - מיזוג אופקים : מופעים של הפוליטי בשדה האמנות החזותית