קראו בכותר - כלכלה ענייה : לחשוב מחדש על המלחמה בעוני הגלובלי