קראו בכותר - האדישות הבנאלית : על הצלת ילדים יהודים בשנת 1942 בכפר הצ