קראו בכותר - ׳ארכיאולוגיה׳ של כתובת : בית, היסטוריה ובעלות בתכנון העיר הישראלית־פלסטינית