קראו בכותר - עיוני מקרא ופרשנות - עיוני מקרא ופרשנות : כרך יא - מנחות ידידות והוקרה ליעקב כדורי