קראו בכותר - אדריכלות נשכחת : בעקבות גילויה של שפה אדריכלית מקומית נסתרת