קראו בכותר - הצודקים והנרדפים : מיתולוגיה וסמלים של תנועת החֵרות, 1965-1948