קראו בכותר - פרויד מתעמת עם הספינקס ;  משמעות החיים על פי איינשטיין