קראו בכותר - גולדה מאיר : הרביעית בראשי הממשלה : מבחר תעודות ומבואות מפרקי חייה  (1978-1898)