קראו בכותר - פרקי אבות פילוסופיים : בין פרקי אבות לפילוסופיה המערבית