קראו בכותר - לא סוף פסוק : סיפורי תנ"ך פוגשים, ממשיכים והופכים זה את זה