קראו בכותר - יוצרות רבי שמואל השלישי מראשי ההנהגה בירושלים במאה העשירית - כרך שני : היוצרות לבמדבר, לדברים ולמועדים – מפתחות