קראו בכותר - יוצרות רבי שמואל השלישי מראשי ההנהגה בירושלים במאה העשירית - כרך ראשון : מבוא – היוצרות לבראשית, לשמות ולויקרא