קראו בכותר - להמשיך את השיחה : הזמנה לחינוך הומניסטי