קראו בכותר - בסימן טראומה : עיונים ישראליים בזהות, זיכרון וייצוג