קראו בכותר - היום שבו התערערו חוקי בראשית : הכרוניקה המופלאה של הכיבוש הצרפתי במצרים על פי אלג׳ברתי