קראו בכותר - תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה - כרך ב : אמנציפציה ואקולטורציה 1870 - 1871