קראו בכותר - סוף החיים: רפואה, משפט ותרבות בישראל לנוכח פני המוות