קראו בכותר - תשלומי הורים בבתי ספר יסודיים בעולם - דוח מת"ת