קראו בכותר - פיתוח מדד למגוון חברתי - כלכלי בבתי הספר בישראל : מסמך מסכם של פעילות קבוצת העבודה