קראו בכותר - המפרץ הפרסי : כיוונים חדשים במחקר אינטרדיסציפלינרי