קראו בכותר - יחסי בורא-נברא בספר בראשית : קריאה ספרותית במוטיבים המיתיים של פרקי הבריאה