קראו בכותר - ימים משונים הם אלה, יפתי : קובץ מהשירה המודרנית באיראן