קראו בכותר - זרתוסטרא בירושלים : פרידריך ניטשה והמודרניות היהודית