קראו בכותר - תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שלישי : מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות - תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שלישי : מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות - כרך שני