קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת כריתות (קדשים ז)