קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת ערכין (קדשים ה) ; מסכת קנים (קדשים י)