קראו בכותר - משנת ארץ ישראל - משנת ארץ ישראל : מסכת חולין  (קודשים ג)