קראו בכותר - מהתנ"ך ועד מדינת היהודים : גלגולי הלאומיות היהודית  והפולמוס הישראלי