קראו בכותר - הכבשן והכור  : מאחורי הקלעים של משפט אייכמן