קראו בכותר - בעד החלון נשקפה : השתקפות המוטיב במקרא ובספרות הבתר מקראית