קראו בכותר - שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים ישראל 2019