קראו בכותר - מים ומקדם : עיון באגדות "ויהי היום" מאת ח"נ ביאליק