קראו בכותר - תחת כיפת הלאום : בתי כנסת ולאומיות בארץ ישראל בתקופת המנדט