קראו בכותר - פרנסתם של ישראל : יהודים בכלכלת אירופה  500 - 1100