קראו בכותר - לנוכח ערב סתיו מחריש : ס. יזהר והולדת הצבר מרוח הספרות