קראו בכותר - מבראשית לדברי הימים : פרקים בהיסטוריה הלשונית של העברית המקראית