קראו בכותר - מקום, זיכרון ומיתוס בקולנוע הישראלי העכשווי